Prof. Dr. Emre Gökyayla

Prof. Dr. Emre Gökyayla

Dr. Emre Gökyayla, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır ve hâlen aynı fakültede çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Emre Gökyayla, uzun süredir ISTAC, TOBB, Ad Hoc Tahkim Kurallarına tâbi millî ve milletlerarası ticari tahkimlerde hakem ve tek hakem olarak görev yapmaktadır. Tahkim dışında, bazı Türk ve yabancı şirkete danışmanlık yapmıştır.

Özellikle borçlar hukuku, medenî hukuku ve fikir ve sanat eserleri hukukuna dair birçok konferans, sempozyum ve kongrede tebliğ sunmuştur.

Dr. Gökyayla, danışman olarak görev yapmaktadır.

egokyayla@demirgokyayla.com

Kitaplar

Türk Medenî KanunuTürk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, İstanbul 2019
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri19. Bası, Ankara 2019 (Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte)
Borçlar Hukuku Genel Bölüm4. Bası, İstanbul 2017 (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile birlikte)
Film Yapım Sözleşmesiİstanbul 2015
Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliğiİstanbul 2009
Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İstifasıyla Sona ErmesiAnkara 2007
Destekten Yoksun Kalma TazminatıAnkara 2004
Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi2. Baskı, Ankara 2001
Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi1. Baskı Ankara 2000
Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Hukukî SorumlulukAnkara 1999 (Prof.Dr. Ayşe Havutçu ile birlikte)

Makaleler ve kitap bölümleri

Kaza Sonucu Bakıma Muhtaç Duruma Düşen Kişinin Evli Olması Tazminattan İndirim Sebebi Midir? Yargıtay 4. HD’nin Bir Kararının DeğerlendirilmesiT.C. Maltepe Hukuk Fak. Der. 2008/1, s. 199-214
32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın Satış ve Eser Sözleşmelerine EtkisiTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yasağı ve Sözleşmenin Uyarlanması, Ankara 2019, s. 71 – 88
Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinde Ek İş ve Sonuçları, İnşaat Hukuku ve Uygulamasıs. 285-336, İstanbul 2017
Kiracı Aleyhine Düzenleme YasağıBorçlar Kanunu’ndaki Değişiklikler “Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler”, GÜHF, s. 1- 12
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, Mahkemece Sözleşmenin Feshine Karar Verilen Hâllerde İfaya Eklenen Ceza Koşulunun AkıbetiProf. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. I, İzmir 2017, s. 47-67
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Güncel Meseleler1926’dan Günümüze Türk – İsviçre Medeni Kanunu, C. I, 2017, s. 235-250
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 58. Maddesinde Düzenlenen Cayma Hakkına Dair NotlarProf. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahç. ÜHFD, Eylül Ekim 2016, S. 145-146, s. 95-118
Yayım Sözleşmesinin KonusuProf. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. I, Özel Sayı, C. I, MÜHFHAD, C. 22, S. 3, 2016, s. 1133-1148
Taşınmazı Satan Malikin Taşınmazın Kullanma Hakkını Bir Süre Daha Muhafaza Etmesine Dair Anlaşmalar ve SonuçlarıProf. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, İstanbul 2014, C. 2, s. 2483-2499
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Uygulama AlanıProf. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 2, İzmir 2013, s. 1203-1251
İşyeri Kiralarına İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesine Uygulanacak HükümlerTürkiye Adalet Akademisi Dergisi, 4(14), 149-170
Türk Borçlar Kanununun Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin 344. Maddesinin DeğerlendirilmesiBÜHFKHHD., Y. 2013, C. 9, S. 103-104, s. 18-51
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 68. Maddesine İlişkin Yargıtay Kararlarının DeğerlendirilmesiLegal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, 2012, S. 30
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin DeğerlendirilmesiProf. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, İstanbul 2011, s. 577 – 593
5728 sayılı Kanunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. Maddesinde Yapılan Değişikliklerin DeğerlendirilmesiFikri Mülkiyet Yıllığı 2010, İstanbul 2011, s. 283- 304
Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre İcracı Sanatçı Kavramı Ve İcracı Sanatçının Hak Sahibi Olmasının ŞartlarıProf. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, s. 751-768
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal KavramıFikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009, s. 285-292
Hapis Hakkının Haksız Kullanılmasından Doğan Zararın TazminiLegal Hukuk Dergisi, Mart 2009
Hakkın Geç Kullanılması Dürüstlük Kuralına Aykırı Mıdır?Prof. Dr. Aydın Aybay Armağanı, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak. Der. 2007/1, s. 401-420
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan Doğan Hakların Miras Yoluyla İntikaliProf. Dr. Fikret Eren’e Armağan, AÜHF, Ankara 2006, s. 523-558
Das Recht der Ehefrau auf Arbeit in der TürkeiDEÜ Hukuk Fakültesi/İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi/DAAD işbirliği ile 2003 yılında Antalya’da düzenlenen Yaz Akademisi’nde sunulan tebliğ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi(DEÜHFD., 2005/1, s. 1-28)
Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat ve Özen BorcuProf. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002 İstanbul, s. 785-805
Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.