Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla

Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla

Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. DEÜ Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla, 15 yıldan uzun süredir UNCITRAL, ICC, DIAC, ICSID, SIAC, TOBB ITOTAM Tahkim Kurallarına tabi milletlerarası ticari tahkimlerde, yatırım tahkimlerinde ve milli tahkimlerde vekil veya hakem olarak görev yapmıştır. Bu yargılamalarda, Türk hukuku dışında, Yemen, Özbek, Kırgız, Kazak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Etiyopya ve Romanya hukuklarına tabi uyuşmazlıklar çözmüştür.

Özellikle, Körfez ülkelerinde, Bağımsız Devletler Topluluğunda, Afrika, Ortadoğu, Avrupa’da AB, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, JBIC ve Dünya Bankası tarafından inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda deneyim sahibidir.

Tahkim dışında, çok sayıda Türk ve yabancı şirkete danışmanlık yapmıştır.

Türk mahkemelerinde görülmekte yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıklarında ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında danışmanlık yapmıştır.

Bu faaliyetlerinin yanı sıra Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla, İstanbul Tahkim Merkezi Milli Divan üyesi olarak görev yapmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Tahkim Çalışma Grubu üyesi ve Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etmektedir.

Tahkim ve Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında çok sayıda milli ve milletlerarası konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

cemile@demirgokyayla.com

Kitaplar

Ticari Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası YetkisiVedat Yayıncılık, İstanbul, 2021
Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazıVedat Yayıncılık, İstanbul 2014
Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri (Münhasır Bayilik Sözleşmeleri)Seçkin Yayınları, Ankara 2013
Milletlerarası Aile HukukuVedat Yayıncılık, İstanbul 2010 (Ortak Yazar)
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni, Seçkin Yayınları, Ankara 2001

Makaleler ve kitap bölümleri

The Turkish Supreme Court's Approach to Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York ConventionSchiedsVZ | German Arbitration Journal (Risse, Pickrahn and Mazza (eds); Dec 2020)
Milletlerarası Tahkimde İspat Hakkı ve Sınırlarına Uygulanacak HukukMHB, Yıl 2020, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa 729 - 773
Tahkimde Belge İbrazı, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler SempozyumuSavaş Yayınevi Ankara 2018
Milletlerarası Özel Hukukta Dağıtım sözleşmelerine Uygulanacak HukukMilletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler, İstanbul 2018 Onikilevha
Yeniden Kamu Düzeni, 10. Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun2018 Ankara Adalet Yayınevi
International Commercial Agency and Distrubution Agreements, Series Editor AIJA, Volume Editors Cristell Albaric/Marianne Dikcstein, Part XVII Turkey, Kluwer Law International 2nd Edition 2017 (Turkey Chapter)
İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları Uyarınca Divanın Yetki ve Görevleri Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular SempozyumuYetkin Yayınları 2016
Yeni Yargıtay Kararları Işığında Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kazancı) Dergisi Cilt: 9, Sayı: 105- 106, 2013, s. 7-42)
Çin Mahkemelerinden Verilen Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, İpek Yolu CanlanıyorTürk Çin Hukuk Zirvesi 12-14 Haziran 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Türkiye, Konferans Bildiri Kitabı
Milletlerarası Tahkimde Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim, Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. II, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008, s. 161-181
Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.