Yargıtay Kararı

07.03.2022
  •  A 

 Hisse alım sözleşmesi uyarınca dava açıldığı tarih itibariyle muaccel olan ve olmayan hisse bedelinin taksitlerinin ödenmemesinden doğan bir uyuşmazlıkta verilen hakem kararına karşı açılan iptal davasında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 14.02.2018 tarihli 2018/7408 sayılı kararında hakem kararının iptali talebini reddetmiştir.  Yargıtay kararında yer alan aşağıdaki hususları dikkatlerinize sunarız:

  • Tahkim yargılaması esnasında ve kararın verildiği tarihe kadar, hakemin baskı altına alındığı ve tarafsızlığını yitirdiği hususunun hiç dile getirilmeyip, bu iddianın ilk kez iptal davasında ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder.
  • Hakemlerin maddi hukuku yanlış uygulaması iptal sebebi değildir. Hakemin başka bir ülke hukukunu uygulaması tarafların eşitliği ilkesine aykırı değildir.
  • İtirazın iptali davası tahkimde açılabilir.
  • Tahkim yargılamasında açılan itirazın iptali davasında hakemler icra inkâr tazminatına da hükmedebilir.
  • Dava açıldıktan sonra muaccel olan bir alacağın ödenmesine hükmedilmesi hakemlerin yetkilerini aştıkları anlamına gelmez ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmez.

 

Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.