Tahkimde Deliller

23.03.2020
  •  A 

9 Nisan 2020 

Uluslararası Barolar Birliği’nin Milletlerarası Tahkimde Delillerin İkamesine İlişkin Kuralları, yabancılık unsuru içermeyen millî tahkimlerde uygulanabilir mi? 

Evet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 424. maddesi bu konuda açık.  

“1) Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama usulüne ilişkin kuralları, bu Kısmın emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe kararlaştırabilir ya da tahkim kurallarına yollama yaparak belirleyebilirler. Taraflar arasında böyle bir sözleşme yoksa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını, bu Kısmın hükümlerini gözeterek uygun bulduğu bir şekilde yürütür.” 

Taraflar ve hakemler, HMK’nın tahkim yargılamasına ilişkin emredici kurallarına aykırı olmayan kuralların uygulanmasına kendileri karar verir. Delillerin İkamesine İlişkin Kurallar, tahkimle ilgili herhangi bir emredici kanun hükmüne aykırı değildir.  

Yargılamanın başında sözkonusu Kurallar’dan istifade edilebileceğine ilişkin taraflar anlaşabilir ya da hakemler karar verebilir.  

Millî tahkimlerde, bu Kurallar’dan yararlanılması yargılama usulünde yol gösterici olacaktır ve delillerin ibrazına ilişkin kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda, milletlerarası tahkimde daha tecrübeli olmamıza imkân verecektir.   

Bu Kurallar’ın Türkçe tercümesi bulunmaktadır. Orjinal adı “Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010)” olan bu Kuralları buraya tıklayarak İngilizce veya Türkçe olarak görebilirsiniz.  

Ayrıntılı bilgi için, cemile@demirgokyayla.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sağlıkla kalınız. 

Cemile Demir Gökyayla 

 

Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.