Yurtdışında Kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri İçin Tahkim Şartı Önerisi

19.04.2020
  •  A 

Yurtdışında Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Kararın tahkim anlaşmaları başlığını taşıyan 7. maddesi uyarınca, Türkiye’de yerleşik şirketler ve kurulu OSB'lerin, yurt dışında kurulacak, ortak olunacak veya işletilecek OSB’ler nezdinde, iş ve işlemleri gerçekleştirirken doğmuş veya doğacak olan ihtilafların çözümü için, anılan yabancı ülkenin ilgili mevzuatının izin verdiği ölçüde, muhatapları ile yaptıkları anlaşmalara tahkim şartını eklemek veya tahkim anlaşmaları akdetmek suretiyle tahkim kurumunu tercih etmeleri esastır..  

 

Bu hüküm ile Türkiye’de kurulu OSB’lerin ve Türk şirketlerin, yurtdışında kurulacak veya işletilecek OSB’lerle ilgili tahkime elverişli konularda yapacakları sözleşmelere tahkim şartı önerisi getirilmiş olmaktadırBuna göre örneğin yurtdışındaki OSB’lerin kuracakları elektrik üretim veya atık su tesislerinin ya da OSB içi yolların inşası gibi konularda yapılacak sözleşmelerde tahkimin yolunun benimsenmesi önerilmektedir.

 

Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlaması ve yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan bu Kararda, tahkimin teşvik edilmesi önemli bir gelişmedir. OSB’ler ve şirketler, tahkim anlaşmasıyla ilgili sorularını info@demirgokyayla.com adresinden her zaman bize iletebilirler.

 

Sağlıkla kalınız. 

 

Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.