Dr. Candan Yasan Tepetaş

Dr. Candan Yasan Tepetaş

Dr. Candan Yasan Tepetaş, lisans eğitimini ve lisansüstü çalışmalarını İstanbul’da bulunan Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır (Lisans,2005 ve yüksek lisans, 2009). İsviçre Hükümeti Mükemmellik Bursunu alarak, 2012-2013 yılları arasında İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmalar yapmıştır. 

2015 yılında doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul Tahkim Merkezi’nde (ISTAC) Genel Sekreterlik ile Ulusal ve Uluslararası Tahkim Divanlarında üyelik görevlerini üstlenmiştir. Bu sıfatlar ile hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda tahkimde yer almıştır. Ayrıca ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının hazırlanmasında görev yapmıştır. ISTAC’taki görev süresi boyunca İİT Tahkim Merkezi’nin kuruluşunda aktif rol oynamıştır. Dr. Yasan, halihazırda ISTAC Danışma Kurulu ile Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesidir. Türk ve yabancı şirketlere tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanlarında danışmanlık yapmıştır.

Dr. Yasan, bu çalışmalarına ek olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Milletlerarası özel hukuk, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası insan hakları hukuku alanlarında ders vermektedir. 

Dr. Yasan, tahkim ve milletlerarası özel hukuk konferanslarına konuşmacı olarak katılmaktadır. “Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim” isimli kitabın editörlerinden biridir (Prof. Dr. Ziya Akıncı ile birlikte) ve milletlerarası özel hukuk, tahkim ile aile hukuku alanlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.  

cyasan@demirgokyayla.com

Sitemizi kullanarak Çerez Kullanımı kabul etmiş olursunuz.